+46 660 43 15 05 eshop@norrspa.se

Det är enkelt att hålla ditt spabad rent och fräscht!

 

Men det är viktigt att du håller lite koll på hur ditt badvatten mår. Våra Spabad är utrustade med ozon eller ozon/uvlampa, men det behövs även spakemikalier i vattnet. Vi rekommenderar produkter från SpaCare.

SpaCare har sedan 1971 utvecklat och tillverkat spabadsprodukter speciellt för skandinaviskt vatten. SpaCares produkter är lätta att använda, avlägsnar bakterier och förebygger alla slags problem.

Ladda ner en instruktion med idealvärden och tips här

Gör rätt från början:

Vattnet som du fyller i spabadet ska vara av dricksvattenkvalitet. Du ska alltså använda vanligt vatten från vattenkranen, och sedan ska du se till att vattnet är i balans.OBS! För att hålla vattnet rent hela tiden, måste du också bestämma dig för vilket desinfektionsmedel du vill använda. Se handledning 2: ”Val av desinfektionssystem – hur säkerställer man att det inte finns bakterier i vattnet?”.
Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel till spabadet, ska cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftinblåsningen (luftskruvarna på överkanten av spabadet) ska vara stängda.

 

Balanserat vatten kännetecknas av sin vackra och klara yta, och kräver ett minimum av underhåll. Så här gör du:

 • Fyll spabadet till angiven vattennivå (anges i den bruksanvisning som medföljde spabadet).
 • Starta cirkulationspumpen (massagepumpen) och stäng av luftinblåsningen (med luftskruvarna på spabadets överkant).
 • Chocka vattnet för att avlägsna eventuella legionellabakterier genom att tillsätta 3 st SpaCare SunWac12 -tabletter (gäller spabad med 1000–1500 liter vatten). Alternativt kan du även använda SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 liter vatten).
 • Tillsätt 50 ml SpaCare No Scale (gäller för spabad med 1000–1500 liter vatten).
 • Tillsätt 10 ml SpaCare Bright & Clear (gäller för spabad med 1000–1500 liter vatten).
 • Mät alkaliteten med teststickor eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten ska ligga mellan 80–120 mg/l.
 • Det är viktigt att du justerar alkaliniteten korrekt från början. Höj alkaliteten med SpaCare Alka Up (om den är för låg) eller sänk den med SpaCare Alka Down (om den är för hög). 
Använd gärna spabadsräknaren så får du veta precis hur mycket du ska tillsätta
  När du har justerat alkaliniteten, bör du vänta 3–4 timmar innan du fortsätter med punkt 8. På det sättet får du bästa möjliga resultat. Ska du använda Alka Down är det viktigt att pumpen är avstängd – se video om ”Starta nytt spabad/byta vatten” för mer information.
 • Mät pH-värdet och justera till mellan 7,0–7,4. Är pH-värdet för högt ska du tillsätta SpaCare pH-Down, och är pH-värdet för lågt tillsätter du SpaCare pH-Up.
  Använd gärna spabadsräknaren så får du veta precis hur mycket du ska tillsätta.
 • Ditt vatten är nu i balans! Nu kan du stänga av pumpen och njuta av åsynen av vackert, klart vatten – mycket nöje!

Handledning 1: Uppstart av nytt spabad eller byte av vatten – hur gör jag?

Handledning 2: Hur säkerställer jag att det inte finns bakterier i vattnet? Vilket desinfektionssystem ska jag välja?

Handledning 3: Underhållsrutiner för ditt spabad, så ofta bör du byta vatten